Nhiệm vụ Giết Heo Rừng ở Thành Đô

Hits: 1257

Nhiệm vụ Giết Heo Rừng ở Thành Đô là 1 trong những chuỗi nhiệm vụ tăng danh vọng mà congdonggameviet.vn gửi tới các bạn. Nhiệm vụ này có thể làm hàng ngày nên nó có thể hỗ trợ các rất nhiều khi làm nhiệm vụ Dã tẩu.

1. Giới thiệu nhiệm vụ.

  • Thưc hiện 1 lần / ngày.

2. Phần thưởng.

  • Điểm danh vọng : 3 – 5 điểm.

3. Các bước thực hiện.

  • Tìm Dã Tẩu ở Thành Đô. Bên cạnh Dã Tẩu có 2 tấm bảng dán cáo thị.
  • Đọc và nhận nhiệm vụ, sau đó đi thẳng ra Thành Đô Tây giết Heo rừng.
  • Giết tất cả số heo gặp trên đường (xác suất tương đối thấp).
  • Khi nào hệ thống thông báo bạn đã giết đủ số heo rừng 10 con thì quay về gặp Lính canh ở Nha Môn Thành Đô trả nhiệm vụ.