Nhiệm vụ Giao Thịt Heo tại Võ Sư các thôn

Hits: 1177

Nhiệm vụ Giao Thịt Heo tại Võ Sư các thôn là 1 trong những chuỗi nhiệm vụ tăng danh vọng mà congdonggameviet.vn gửi tới các bạn. Nhiệm vụ này có thể làm hàng ngày nên nó có thể hỗ trợ các rất nhiều khi làm nhiệm vụ Dã tẩu.

1. Giới thiệu nhiệm vụ.

  • Thực hiện 3 nhiệm vụ lần đầu trong ngày nhận được danh vọng.

2. Phần thưởng.

  • Điểm danh vọng : 1 điểm/ 1 lần.

3. Các bước thực hiện.

  • Đến gặp NPC Võ Sư tại các thôn trấn làm nhiệm vụ bán Thịt Heo, 3 lần đầu tiên trả nhiệm vụ mỗi lần nhận được 1 điểm danh vọng.