Nhiệm vụ Cứu Tiểu Quyên

Hits: 843

Nhiệm vụ Cứu Tiểu Quyên là 1 trong những chuỗi nhiệm vụ tăng danh vọng mà congdonggameviet.vn gửi tới các bạn. Nhiệm vụ sẽ giúp bạn kiếm thêm được điểm danh vọng và 1 điểm tiềm năng. Tuy nhiên nó chỉ làm được duy nhất 1 lần.

1. Giới thiệu nhiệm vụ.

 • Người chơi phải từ đẳng cấp 40 trở lên.
 • Người chơi danh Vọng từ 240 điểm trở lên.

2. Phần thưởng.

 • Điểm danh vọng.
 • Một điểm tiềm năng.

3. Các bước thực hiện.

 • Gặp Tôn Gia Tẩu Tử (253/284) và Tôn Gia Nhị Lang (251/284). Sau khi nhận lời giúp nhà họ Tôn ở Long Môn Trấn đi tìm con gái.

 • Hãy đến Cổ Dương Động (246/262) ở ngoài thôn và tìm đánh Yêu Đao Triệu Phương (204/206) lấy được 1 chiếc chìa khoá. Mang chìa khoá đó đến 2 cụm cửa để “mở-mở-đóng-đóng”:

 • Cụm thứ nhất: (201/202), (202/203).

 • Cụm thứ hai: (211/209), (209/210).

 • Tóm lại là 2 đóng 2 mở, và sẽ có 4 trường hợp như thế sảy ra, hãy hình dung như sau:

 • Trường hợp 1: cánh 1 (mở) – cánh 2 (mở) – cánh 3 (đóng) – cánh 4 (đóng).

 • Trường hợp 2: cánh 1 (đóng) – cánh 2 (đóng) – cánh 3 (mở) – cánh 4 (mở).

 • Trường hợp 3: cánh 1 (mở) – cánh 2 (đóng) – cánh 3 (mở) – cánh 4 (đóng).

 • Trường hợp 4: cánh 1 (đóng) – cánh 2 (mở) – cánh 3 (đóng) – cánh 4 (mở).

 • Sau khi hoàn thành ngoài điểm danh vọng đoạt được, các hạ còn được thêm 1 điểm tiềm năng (chỉ làm được 1 lần).