Phím tắt Vauto VLTK 1

Hits: 121

Các bạn sử dụng các tổ hợp phím hoặc chuột để thực hiện các lệnh dưới đây, sử dụng và kết hợp các phím tắt này sẽ giúp các bạn thao tác nhanh và thuận lợi hơn.

Ctr + A                 : Bật/Tắt chế độ đánh quái.

Ctr + S                  : Bật/Tắt chế độ theo sau.

Ctr + F                  : Bật/Tắt chế độ đánh người.

Ctr + Z                 : Mở rương.

Ctr + X                 : Bật tắt chế độ nhặt đồ.

Ctr + J                  : Gộp tất cả các vật phẩm.

Ctr + DOWN        : Vất tất cả các vật phẩm giống vật phẩm trên tay.

Ctr + SPACE        : Lưu tọa độ di chuyển

Ctr + L                 : Hiện thông tin của người chơi.

Ctr + DELETE     : Giết người chơi xung quanh để chống bị che NPC.

Ctr + U                 : Chuyển vật phẩm theo mẫu(Bấm tổ hợp phím Ctr + U sau đó chuyển vật phẩm mẫu, auto sẽ thực hiện chuyển toàn bộ vật phẩm giống tên còn lại).


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *