Cách gán phím tắt hỗ trợ PK VLTK

Hits: 1771

Các bạn sử dụng các câu lệnh này bằng cách đánh trực tiếp vào khung chat trong game, sử dụng và kết hợp các lệnh này sẽ giúp các bạn PK tốt hơn ( đặc biệt là trong Liên Đấu, Tống Kim ).

1. Gán vào chuột phải các chiêu thức Khinh công, phụ trợ chủ động ( Từ Hàng Phổ Độ – NM, Bùa CL,…) để có thể vừa dùng chuột phải để đánh trực tiếp các chiêu thức đó nhưng vẫn có các chiêu phụ trợ bị động khác ở tay phải (Lưu Thủy, Mộng Điệp, La Hán Trận,…).

 • Áp dụng đối với tất cả các chiêu thức đánh trực tiếp bằng cách click chuột phải.
 • Các bước thực hiện:

– Bước 1 : Gán chiêu thức cần đánh trực tiếp bằng các click chuột phải vào các phím F2, F3, F4,…F10. Ở đây, mình sẽ lấy ví dụ là gán chiêu Khinh công vào phím F2.

F2 = Skill(0)

F3 = Skill(1)

F4 = Skill(2)

……….

F10 = Skill(8)

– Bước 2 : Gõ lệnh sau vào khung chát trong game:

/AddCommand RButton ? DirectShortcutSkill(0)

– Bước 3 : Mở tay phải lên nếu thấy skill mình gán hiện chữ RButton là bạn đã thành công.

Bạn có thể thay đổi bằng phím F khác tương ứng với câu lệnh bạn tạo ra, ví dụ gán F4 = Skill(2) thì sửa lại lệnh thành Skill(2)

2. Đánh mặc định bằng phím SPACE ( phím cách ).

 • Thủ thuật này cực kỳ hiệu quả đối với các phái như : VD khí, TN đao, CBB, NMB,…
 • Các bước thực hiện :

– Bước 1 : Gán chiêu thức cần đánh mặc định bằng phím SPACE vào các phím F2, F3, F4,…F10. Ở đây, mình sẽ lấy ví dụ là gán chiêu Thiên Địa Vô Cực của VD khí  vào phím F2.

F2 = Skill(0)

F3 = Skill(1)

F4 = Skill(2)

……….

F10 = Skill(8)

– Bước 2 : Gõ lệnh sau vào khung chát trong game :

/AddCommand space ? DirectShortcutSkill(0)

Bạn có thể thay đổi bằng phím F khác tương ứng với câu lệnh bạn tạo ra, ví dụ gán F4 = Skill(2) thì sửa lại lệnh thành Skill(2)

3. Chuyển đổi nhanh các chế độ PK ( Đồ sát / Chiến đấu / Luyện Công ).

 • Thủ thuật này cực kỳ hiệu quả đối với Ngũ Độc, ĐM nỏ bản Nội công khi giúp bạn hạn chế lên PK.
 • Gõ các lệnh sau vào khung chát trong game: 

/AddCommand 4 PK1 Switch([[pk]],2)

/AddCommand 5 PK1 Switch([[pk]],1)

/AddCommand 6 PK0 Switch([[pk]],0)

Ý nghĩ của các câu lệnh trên là: 

– Bấm số 4 : chuyển qua Đồ sát ([[pk]],2)

– Bấm số 5 : chuyển qua Chiến đấu ([[pk]],1)

– Bấm số 6 : chuyển qua Luyện công ([[pk]],0)

Bạn có thể thay thế 3 số 4, 5, 6 bằng các phím khác sao cho thuận tiện nhất đối với bạn khi PK.

4. Chuyển đổi nhanh chế độ “Đi bộ” và “Chạy” bằng phím TAB.

 • Thay vì việc sử dụng phím tắt mặc định trong game để chuyển đổi nhanh giữa Đi bộ và Chạy là phím R, bạn có thể thay đổi phím chuyển đổi nhanh để giúp bạn thuận tay hơn trong quá trình PK.
 • Gõ các lệnh sau vào khung chát trong game:

/AddCommand(“Tab“,””,”Switch([[Run]])”)

Bạn có thể thay phím TAB = bất cứ phím nào bạn cảm thấy thuận tiện nhất.

5. Chuyển đổi nhanh chế độ “Lên ngựa” và “Xuống ngựa” bằng phím TAB.

 • Thay vì việc sử dụng phím tắt mặc định trong game để chuyển đổi nhanh giữa Đi bộ và Chạy là phím R, bạn có thể thay đổi phím chuyển đổi nhanh để giúp bạn thuận tay hơn trong quá trình PK.
 • Gõ các lệnh sau vào khung chát trong game: 

/AddCommand(“Tab“,””,”Switch([[horse]])”)

Bạn có thể thay phím TAB = bất cứ phím nào bạn cảm thấy thuận tiện nhất.

6. Chuyển đổi nhanh chế độ “Đứng” và “Ngồi thiền” bằng phím TAB.

 • Thể lực cực kì quan trọng khi bạn PK trong liên đấu, hãy tận dụng phím tắt để có thêm thể lực.
 • Gõ các lệnh sau vào khung chát trong game: 

/AddCommand(“Tab“,””,”Switch([[sit]])”)

Bạn có thể thay phím TAB = bất cứ phím nào bạn cảm thấy thuận tiện nhất.