Phím tắt hỗ trợ PK của VautoPK VLTK 1

Hits: 397

Các bạn sử dụng các tổ hợp phím hoặc chuột để thực hiện các lệnh dưới đây, sử dụng và kết hợp các lệnh này sẽ giúp các bạn PK tốt hơn ( đặc biệt là trong Liên Đấu, Tống Kim ).

  • Double click tên nhân vật : Hiện cửa sổ game.
  • Right click tên nhân vật : Ẩn cửa sổ game.
  • Ctr + A        : Bật tắt chế độ đánh người.
  • Ctr + S        : Bật tắt chế độ đánh quái.
  • Ctr + F        : Bật tắt chế độ theo sau.
  • Ctr + X        : Chuyển thuốc từ rương bang hội vào hành trang(Phải chọn tên thuốc cần chuyển ở tab Hậu cần).
  • Ctr + C        : Chuyển thuốc từ hành trang vào rương bang hội(Phải chọn tên thuốc cần chuyển ở tab Hậu cần).
  • Ctr + Shift   : Rút 20 vạn ngân lượng.
  • Ctr + Space: Tự động mua thuốc. (Phải đứng cạnh hiệu thuốc).
  • Shift + A     : Tự vào Tống Kim (Phải đứng cạnh “mộ binh quan”).


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *