Nhiệm vụ Tân Thủ Thôn

Hits: 194Hệ thống nhiệm vụ TânThủ Thôn rất cần thiết cho người chơi trong việc tích lũy điểm danh vọng, một trong những điều kiện thiết yếu để có thể làm nhiệm vụ kiếm skill 9x, lập bang, …. Tuy nhiên, có 1 số NPC để làm nhiệm vụ bị…

Đọc thêm