Tọa đô Boss Sát thủ Trường Bạch Nam

Boss Sát Thủ – Tọa độ, thời gian xuất hiện

Hits: 2092Từ ngày bí mật về mảnh bản đồ Sơn Hà Xã Tắc được tiết lộ, võ lâm lại một phen dậy sóng. Nhân tài võ học ( Các boss Hoàng Kim, Tiểu Hoàng Kim ) xuất hiện nhiều vô kể. Nhưng rồi bằng sự đoàn kết và tài trí,…

Đọc thêm