Điểm lưu rương VLTK

Điểm lưu rương các map VLTK 1

Hits: 1603 Trong quá trình các đồng đạo võ lâm bôn tẩu, lưu rương là 1 việc hết sức cần thiết . Nó có thể giúp anh em khi sử dụng thổ địa phù để mua máu mana, giao dịch,… rồi quay lại địa điểm cũ một cách nhanh chóng…

Đọc thêm